Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

Dziekanat - Biuro Obsługi Studenta

 
Dziekanat Kolegium Nauk Stosowanych
Filia w Malborku
 
 
 
Rok akademicki 2021/2022
 

Informacje dotyczace egzaminow dyplomowych - link

INAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA WSG W ZWIĄZKU Z COVID-19 - link

Wzory Wniosków i Deklaracji - link

 

W dziekanacie możesz odebrać:

legitymację
kartę obiegową
dokumenty potwierdzające ukończenie studiów
zaświadczenia o nauce do banku lub na życzenie

Pomożemy Ci w uzyskaniu zgody na:

indywidualną organizację studiów
wznowienie studiów
zmianę trybu nauczania  

Pomożemy Ci w załatwieniu wszystkich formalności związanych z :

- uzyskaniem oraz przedłużeniem wpisu warunkowego
- urlopem dziekańskim 
- powtarzaniem roku 
- powtarzaniem przedmiotu 
- egzaminami komisyjnymi 
- wznowieniem studiów począwszy od II semestru i wyżej 
- ukończeniem studiów
- odwołaniem się od decyzji danego Dziekana  

REKTOR
prof. WSG dr Marek Chamot

Do Rektora Uczelni kieruje się wnioski:
- o odwołanie od decyzji niższego szczebla.

Uwaga! Podanie MUSI zawierać własnoręczny podpis. 

DZIEKAN
Kolegium Nauk Stosowanych Filii w Malborku
doc. inż. Patrycja Kozłowska

Do Dziekana kieruje się wnioski:
- o rozwiązanie umowy o naukę;
- o urlop dziekański;
- o przesunięcie terminu egzaminu lub zaliczenia;
- o egzamin komisyjny;
- o powtarzanie roku;
Dziekan Uczelni wydaje decyzje w sprawie skreślenia z listy studentów.

FINANSOWA OBSŁUGA STUDENTÓW
Do działu Finansowej Obsługi Studenta kieruje się wnioski:
- związane z kwestiami finansowymi;
 


KWESTURA
Do Kwestury kieruje się wnioski:
- o wystawienie faktury za opłacone czesne


STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH
Dyrektor mgr Jolanta Zygnerska-Hajduk
 
Do Dyrektora SJO kieruje się wniosek:
- o zmianę grupy językowej;
 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki