Stypendia

Stypendia

Naszym Studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy finansowej i materialnej. W WSG o stypendia mogą ubiegać się już kandydaci. Premiujemy m.in. aktywność społeczną, sukcesy sportowe, artystyczne lub biznesowe. Opracowaliśmy także unikatowy system stypendiów i programów branżowych dla osób z doświadczeniem zawodowym lub łączących obowiązki rodzinne z nauką. Sprawdź na www.dlakandydata.byd.pl

Naszym Studentom zapewniamy różnorodne formy pomocy finansowej, które pozwolą w pełni skupić się na nauce i cieszyć się studiowaniem. Studenci WSG znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o: stypendium socjalne, stypendium socjalne w zwiększonej wysokości (dawniej mieszkaniowe). Wszyscy Studenci mogą wnioskować o przyznanie zapomogi jednorazowej z tytułu: śmierci lub ciężkiej choroby członka najbliższej rodziny studenta; choroby studenta; urodzenia dziecka; zdarzenia związanego z oddziaływaniem sił przyrody - powodzi, pożaru, itp.; wypadku; nagłej utraty pracy. Wszystkie wnioski należny składać w Biurze Stypendialnym.

Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równoważne, mogą ubiegać się o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Oprócz wsparcia finansowego mogą także liczyć na pomoc Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który ukończył pierwszy rok studiów pierwszego stopnia oraz posiada: osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne, wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym, wysoką średnią ocen za rok studiów.

Uczelnia Liderów – Bezpłatne studia (UL) jest formą systemu stypendialnego, finansowanego ze środków własnych Uczelni, którego celem jest wspieranie oraz motywowanie studentów do osiągania bardzo dobrych wyników w nauce i aktywności w zakresie działalności badawczo-naukowej, społecznej, sportowej, kulturalnej. Program UL skierowany jest do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz kandydatów na studia w WSG.


Pełna lista programów zniżkowych na stronie www.stypendia.byd.pl
W sprawach stypendium prosimy o kontakt z Biurem Stypendialnym

Wyższej Szkoły Gospodarki
ul. Garbary 3
85-229 Bydgoszcz
tel. 52 567 00 59
stypendia@byd.pl
Bud. G, pok. G20, G23Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki