O Wydziale

O Wydziale

 
 

Kolegium Nauk Stosowanych
Filia w Malborku


Wyższa Szkoła Gospodarki działająca w oparciu o koncepcję uniwersytetu przedsiębiorczości, w modelu organizacji uczącej się, jako uczelnia wychodząca naprzeciw oczekiwaniom świata nauki, przedsiębiorczości i potrzeb społecznych, w 2006 r. utworzyła  Wydział Zamiejscowy w Malborku.  Wydział Zarządzania i Inżynierii kształci na obszarach studiów skorelowanych z potrzebami rynku krajowego i międzynarodowego, przygotowanych w oparciu o potencjał kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji. Trzy i pół letnia nauka zwieńczona jest uzyskaniem tytułu inżyniera.

Wydział Zarządzania i Inżynierii kładzie duży nacisk na rozwój przedsiębiorczości akademickiej, stosowanie wiedzy i wyników badań naukowych w praktyce gospodarczej i społecznej. Priorytetem jest wyposażenie studenta w praktyczne umiejętności oraz wzmocnienie kompetencji społecznych, które są tak pożądane.

Nowoczesne kształcenie - uniwersalna wiedza połączona ze specjalistycznymi umiejętnościami - dostosowane jest do zmieniającej się rzeczywistości i dynamicznego rynku pracy. Składa się na nie kilka filarów: wiedza ekonomiczna, umiejętności techniczne, znakomite opanowanie narzędzi informatycznych, znajomość języków obcych, socjologia oraz wiedza prawnicza. Dużą rolę odgrywają nowoczesne technologie wykorzystywane w dydaktyce, w szczególności metody e-learningowe, czyli kształcenie przy pomocy narzędzi elektronicznych. Bardzo duży nacisk kładziony jest na realizację zajęć w rzeczywistym środowisku pracy, stąd dzięki współpracy z partnerskimi przedsiębiorstwami realizacji zajęcia odbywają się w zakładach pracy oferujących dostęp do najnowszych technologii i wyspecjalizowanej aparatury.


Wydział Zarządzania i Inżynierii  wspiera studentów zapewniając należytą staranność organizacyjną i edukacyjną. Realizuje   założenia kształcenia ustawicznego, a także tworzy  innowacyjne mechanizmy badania i uznawalności efektów kształcenia oraz certyfikacji kompetencji.  Ścisła współpraca   z biznesem, administracją publiczną i przedsiębiorstwami, pozwala na jeszcze lepsze dopasowanie oferty do potrzeb rynku, a także umożliwia wdrażanie działań z sektora B+R, co prowadzi do optymalizacji uzyskanych efektów.

Wydział Zarządzania i Inżynierii w roku akademickim 2015/2016 obchodzi jubileusz 10 - lecia istnienia. Mury Wydziału opuściło pięć roczników inżynierów, absolwentów
studiów podyplomowych, dwa roczniki słuchaczy Szkoły Języków Obcych. Dziesięć lat to również liczne inicjatywy Wydziału realizowane na rzecz społeczności lokalnej, m.in. Akademicki Festiwal Nauki, konkurs matematyczny, warsztaty z programowania i wiele innych.
Dzięki coraz większemu zaangażowaniu firm, instytucji i społeczności regionu, wspólnie jesteśmy gotowi na kolejne wyzwania.

Priorytetem Wydziału Zarządzania i Inżynierii jest kształcenie kadr na najwyższym poziomie praktycznym i teoretycznym oraz przygotowanie ich do nowoczesnego stylu zarządzania i administrowania, zgodnie ze standardami europejskimi. Wydział zabiega o utrzymanie wysokiej pozycji wśród krajowych uczelni o podobnym profilu kształcenia, co wymaga stałego podwyższania standardów nauczania, a także poprawy sprawności funkcjonowania uczelni, przy harmonijnej współpracy nauczycieli akademickich, pracowników uczelni, wspólnie z partnerami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

 

 

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki