KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE

KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE

    NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE   

DYPLOM SPECJALISTY 

bez konieczności ukończenia studiów wyższych

 

CO TO JEST KSZTAŁCENIE SPECJALISTYCZNE:

Kształcenie specjalistyczne o profilu praktycznym to doskonały wybór dla absolwentów szkół średnich. Tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty podnosi rangę absolwenta i zwiększa jego wartość na rynku pracy. Staje się przepustką do znacznie lepszych ofert pracy, a co za tym idzie – wyższego wynagrodzenia. Taka forma edukacji to szansa zarówno dla osób bez matury, które chcą zdobyć zawód od razu po ukończeniu szkoły średniej, jak i dla tych, którzy chcą się przekwalifikować.
Absolwenci uzyskują świadectwo dyplomowanego specjalisty (dla absolwentów z maturą) lub świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego (dla absolwentów bez matury). Studenci, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości w trakcie kształcenia specjalistycznego również uzyskują tytuł zawodowy dyplomowanego specjalisty.

KORZYŚCI DLA ABSOLWENTÓW:

 • wyższe kwalifikacje zawodowe,
 • tylko 3 semestry w uczelni wyższej,
 • 5 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacyjnej,
 • profil praktyczny,
 • tytuł zawodowy (dla absolwentów z maturą): dyplomowany specjalista,
 • skrócenie okresu studiów w przypadku kontynuacji nauki na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych magisterskich.

DALSZA EDUKACJA:

Absolwenci kształcenia specjalistycznego z tytułem dyplomowanego specjalisty mogą zostać przyjęci na studia pierwszego stopnia lub jednolite magisterskie w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się. Absolwentowi można zaliczyć maksymalnie 50% pkt ECTS. Rozwiązanie to umożliwia osobom posiadającym świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5 PRK skrócenie okresu studiów.

 

 KIERUNKI: 

 

ZAPISZ SIĘ ON-LINE

 

  

 

    

   

  

 1. Energetyka odnawialna - dyplomowany specjalista energetyki odnawialnej
 2. Administracja - dyplomowany specjalista administracji
 3. Kadry i Płace - dyplomowany specjalista kadr i płac
 4. Logistyka - dyplomowany specjalista logistyki
 5. Opieka nad seniorami - dyplomowany specjalista opieki nad seniorami
 6. Projektowanie graficzne - dyplomowany specjalista projektowania graficznego
 7. Rachunkowość - dyplomowany specjalista rachunkowości
 8. Tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych - dyplomowany specjalista
 9. Żywienie i usługi gastronomiczne - dyplomowany specjalista żywienia i usług gastronomicznych

 

REKRUTACJA:

Kandydat musi być absolwentem liceum ogólnokształcącego, technikum lub branżowej szkoły II stopnia. Matura nie jest wymagana.

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

Dokumenty potwierdzające:

ukończenie liceum/technikum lub szkoły policealnej, albo
ukończenie technikum lub szkoły policealnej oraz zdany egzamin zawodowy, albo
ukończenie branżowej szkoły II stopnia oraz zdany egzamin potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie, lub
świadectwo dojrzałości

 

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY ON-LINE

 

WARUNKI ZALICZENIA KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO:

uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie,
zaliczenia mogą być przeprowadzone w następujących formach: egzamin pisemny, egzamin ustny, praca zaliczeniowa indywidualna lub grupowa
obecność na co najmniej 70% godzinach zajęć.

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY UZYSKANIE KWALIFIKACJI:

opcja 1.

Absolwent szkoły średniej z  maturą lub dyplomem zawodowym technika po zakończeniu kształcenia otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

opcja 2.

Absolwent szkoły średniej, który nie zdał ani matury, ani egzaminu zawodowego, może odbyć kształcenie specjalistyczne a po jego ukończeniu otrzymać świadectwo ukończenia kształcenia specjalistycznego.

opcja 3.

Jeśli jednak w trakcie kształcenia  absolwent szkoły średniej  zda maturę lub otrzyma dyplom zawodowy technika, wówczas także otrzyma świadectwo dyplomowanego specjalisty na poziomie 5. Polskiej Ramy Kwalifikacji.

KONTAKT:

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki