MS EXCEL poziom średniozaawansowany

MS EXCEL poziom średniozaawansowany

MS Excel - poziom średniozaawansowany

600 zł24 h

Uczelnia jest Centrum Egzaminacyjnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Po ukończeniu szkolenia możesz zdać egzamin certyfikacyjny ECDL w naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji ECDL znajdują się na stronie www.ecdl.pl.

Program:

1. Formatowanie:

 • Komórki:
 • Formaty liczbowe – definiowanie wzorca wyświetlania
 • Formatowanie warunkowe
 • Zastosowanie tabeli do formatowania komórek.
 • Arkusze:
 • Kopiowanie arkuszy pomiędzy skoroszytami
 • Blokowanie okien i podział okna
 • Ukrywanie kolumn, wierszy, arkuszy
 • Praca z grupą arkuszy.

2. Odwołania – funkcje i formuły:

 • Funkcje daty i czasu: TERAZ(), DZIŚ(), MIESIĄC(), DZIEŃ(), ROK(), DATA.RÓŻNICA(), DNI.ROBOCZE()
 • Funkcje zaokrągleń: ZAOKR.W.GÓRĘ(), ZAOKR.W.DÓŁ(), ZAOKR.GÓRA(), ZAOKR.DÓŁ()
 • Funkcje statystyczne i agregujące: SUMA.JEŻELI(), LICZ.JEŻELI(), LICZ.PUSTE(), MAX.K(), MIN.K()
 • Funkcje tekstowe: operator złączenia (&), LEWY(), PRAWY(), FRAGMENT.TEKSTU(), ZNAJDŹ(), USUŃ.ZBĘDNE.ODSTĘPY(), Z.WIELKIEJ.LITERY(), wykorzystanie polecenia Tekst jako kolumny
 • Funkcje wyszukiwania i adresu: WYSZUKAJ.PIONOWO(), WYSZUKAJ.POZIOMO(), PODAJ.POZYCJĘ(), INDEKS(), WIERSZ(), KOLUMNA(), ADR.POŚR()
 • Odwołania 3W w arkuszach
 • Stosowanie nazw w formułach, operator przecięcia.

3. Wykresy:

 • Tworzenie wykresów:
 • Tworzenie wykresów mieszanych
 • Dodawanie drugiej osi do wykresu
 • Zmiana typu wykresu dla wybranej serii
 • Dodawanie i usuwanie serii danych.
 • Formatowanie wykresów:
 • Zmiana położenia elementów wykresu
 • Formatowanie osi wykresu (wartość minimalna, maksymalna, punkt przecięcia osi)
 • Zmiana sposobu wyświetlania wartości na osiach
 • Formatowanie obszarów – wypełnienie.
 • Wykresy niestandardowe:

. Analiza:

 • Tabele przestawne:
 • Tworzenie i modyfikacja tabeli przestawnej
 • Modyfikowanie źródła danych i odświeżanie tabeli przestawnej
 • Filtrowanie danych
 • Grupowanie danych.
 • Sortowanie i filtrowanie danych:
 • Sortowanie danych według kilku kryteriów
 • Sortowanie fragmentu arkusza
 • Stosowanie autofiltru
 • Filtrowanie danych z wykorzystaniem wielu kryteriów
 • Posługiwanie się sumami częściowymi.
 • Konsolidacja danych.
 • Analiza warunkowa:
 • Scenariusze
 • Tabele danych
 • Szukanie wyniku
 • Wykorzystanie odwołania cyklicznego do szukania wyniku.

5. Sprawdzanie i inspekcja:

 • Sprawdzanie:
 • Definiowanie kryteriów poprawności danych
 • Definiowanie komunikatów wejściowych i alertów o błędzie.
 • Inspekcja:
 • Śledzenie poprzedników i zależności
 • Szacowanie formuły.

6. Praca grupowa:

 • Komentarze:
 • Dodawanie, edycja i usuwanie
 • Ukrywanie i wyświetlanie.
 • Ochrona:
 • Zabezpieczenie komórek arkusza hasłem
 • Zabezpieczenie skoroszytu przed otworzeniem, modyfikacją i zmianami struktury
 • Ukrywanie wyświetlania treści formuł.

7. Zwiększenie wydajności:

 • Szablony:
 • Tworzenie arkuszy w oparciu o istniejący szablon
 • Modyfikacja szablonu.
 • Powiązania, import danych:
 • Powiązania danych pomiędzy arkuszami i pomiędzy skoroszytami
 • Odświeżanie i usuwanie powiązań​
 • Automatyzacja:
 • Rejestracja prostego makra
 • Przypisanie makra do przycisku

Cele:
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze średniozaawansowanymi funkcjami programu oraz na swobodne dokonywanie obliczeń. Po ukończeniu kursu uczestnik będzie potrafił formatować dane, tworzyć złożone wykresy i zestawienia, analizować dane za pomocą tabel przestawnych oraz korzystać ze średniozaawansowanych formuł i funkcji.

Szkolenie kierowane jest do osób, które rozpoczęły pracę z MS Excel, nie mają problemów z wpisywaniem prostych formuł, z zastosowaniem adresowania względnego i bezwzględnego, potrafią posługiwać się podstawowymi funkcjami statystycznymi i agregującymi ( SUMA, ŚREDNIA, MAX, MIN) oraz znają podstawy formatowania komórek.

Świadectwo kwalifikacyjne:

Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:

- zgłoszenia można dokonać osobiści lub wypełniając formularz zgłoszeniowy

- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:

- liczba godzin: 24

- tryb: weekendowy/wieczorowy

- miejsce: Malbork

Koszt: 600 zł

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki