MS word - poziom podstawowy

MS word - poziom podstawowy

MS Word - poziom podstawowy

600 zł 20 h

Uczelnia jest Centrum Egzaminacyjnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Po ukończeniu szkolenia możecie Państwo zdawać egzamin certyfikacyjny ECDL w naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji ECDL znajdują się na stronie www.ecdl.pl.

Program:

1. Praca z aplikacją:

 • Praca z dokumentami:
  • uruchamianie i zamykanie edytora tekstu
  • tworzenie nowego dokumentu w oparciu o domyślny szablon lub inny, z dostępnych w programie: list, fax, życiorys
  • zapisywanie dokumentów pod inną nazwą w określonym miejscu na dysku
  • zapisywanie dokumentów w formacie innego typu: tekstowego, RTF, szablonu, innego zależnego od edytora, we wcześniejszej wersji edytora
  • poruszanie się pomiędzy otwartymi dokumentami.
 • Zwiększenie wydajności pracy:
  • ustawianie podstawowych opcji/preferencji dla aplikacji: nazwa użytkownika, folder domyślny, zapisywanie dokumentów
  • wykorzystywanie dostępnej funkcji Pomoc
  • powiększanie wyświetlania dokumentu
  • wyświetlanie, ukrywanie pasków narzędziowych.

2. Tworzenie dokumentu:

 • Wprowadzanie tekstu:
  • zamiana widoku wyświetlanego dokumentu
  • wprowadzanie tekstu do dokumentu
  • wprowadzanie symboli i znaków specjalnych, takich jak np. ©, ®, ™.
 • Zaznaczanie, edycja tekstu:
  • wyświetlanie, ukrywanie znaków formatowania: spacje, koniec akapitu, znaki ręcznego podziału wyrazów, tabulatory
  • zaznaczanie pojedynczych znaków, słów, linii, akapitów lub całego tekstu
  • edytowanie tekstu przez wprowadzanie, usuwanie znaków, słów w istniejącym tekście, zastępowanie istniejącego tekstu
  • proste wyszukiwanie podanego słowa, frazy
  • proste zastępowanie określonego słowa, frazy
  • kopiowanie, przenoszenie tekstu w jednym dokumencie i między wieloma otwartymi dokumentami
  • usuwanie tekstu
  • funkcje Cofnij i Ponów.

3. Formatowanie:

 • Tekst:
  • zmiana formatu tekstu: krój i wielkość czcionki
  • zmiana stylu czcionki: pogrubienie, pochylenie (kursywa), podkreślenie
  • wstawianie górnych i dolnych indeksów
  • zmiana koloru czcionki
  • stosowanie dużych znaków (kapitaliki, wersaliki)
  • automatyczne dzielenie wyrazów.
 • Akapity:
  • tworzenie akapitów
  • wstawianie i usuwanie znaków przejścia do nowej linii
  • wyrównywanie tekstu (wcięcia i tabulatory, justowanie, wyśrodkowanie akapitu)
  • wcięcia akapitu: do lewej, do prawej, wcięcie pierwszego wiersza
  • wstawianie i usuwanie tabulatorów (lewy, środkowy, prawy, dziesiętny)
  • oddzielanie paragrafów odstępami
  • odstępy przed i po akapicie (pojedyncze, 1,5 liniowe, o podwójnej linii odstępu wewnątrz akapitów)
  • znaki wypunktowania, numerowania dla prostej listy (z jednym poziomem zagłębienia), zmiana w prostej liście różnych standardowych znaków wypunktowania, numerowania
  • obramowania wokół akapitu, cieniowanie/zmiana koloru tła akapitu.
 • Style:
  • style czcionek
  • style akapitów
  • narzędzie Kopiuj format.

 4. Obiekty:

 • Tworzenie tabel:
  • tworzenie tabel gotowych do wprowadzania danych
  • wstawianie, edytowanie danych w tabeli
  • zaznaczanie wierszy, kolumn, komórek, całej tabeli
  • wstawianie i usuwanie wierszy i kolumn.
 • Formatowanie tabeli:
  • zmiana szerokości kolumn i wysokości wierszy
  • zmiana szerokości obramowania komórki tabeli, stylu i koloru linii obramowania
  • cieniowanie/zmiana koloru tła dla komórek tabeli.
 • Obiekty graficzne:
  • wstawianie obiektów (obraz, rysunek, grafika, wykres) do określonego miejsca w dokumencie
  • zaznaczanie obiektów
  • kopiowanie, przenoszenie obiektów wewnątrz dokumentu lub pomiędzy otwartymi dokumentami
  • zmiana rozmiaru, usuwanie obiektów.

5. Korespondencja seryjna:

 • Przygotowanie korespondencji seryjnej:
  • otwieranie, przygotowywanie dokumentu jako głównego dokumentu korespondencji seryjnej
  • wybieranie adresatów (źródło danych) korespondencji seryjnej, również innego typu niż dokument tekstowy
  • wstawianie pola korespondencji seryjnej w dokument główny (list, etykiety adresowe).
 • Wydruki korespondencji seryjnej:
  • łączenie adresatów z dokumentem głównym, etykieta adresową jako nowy plik lub wydruk
  • drukowanie dokumentów w korespondencji seryjnej: listy, etykiety.

6. Przygotowanie wydruków:

 • Ustawienia:
  • orientacja dokumentu: pozioma, pionowa
  • zmiana rozmiaru papieru
  • marginesy całego dokumentu: górne, dolne, lewe, prawe
  • dodawanie stron za pomocą opcji Podział tekstu na strony (page break)
  • dodawanie, edycja tekstu z użyciem stopek i nagłówków
  • dodawanie pola tekstowego w nagłówkach, stopkach: daty, numeru strony, nazwy pliku
  • automatyczne numerowanie stron.
 • Sprawdzenie dokumentu i drukowanie:
  • sprawdzanie i poprawa błędów w dokumencie (błędów ortograficznych, powtórek wyrazów)
  • dodawanie słów do słownika użytkownika przy użyciu opcji sprawdzania pisowni
  • podgląd wydruku dokumentu
  • drukowanie dokumentu na zainstalowanej drukarce przy użyciu opcji wydruku: drukuj cały dokument, wybrane strony, liczba kopii.

Cele:
Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z pracą w edytorze tekstu MS Word, wchodzącego w skład pakietu Office – najczęściej wykorzystywanego narzędzia w pracach biurowych. Omówione zostaną podstawowe techniki pracy z programem, jego funkcjonalność oraz możliwości.

Świadectwo kwalifikacyjne:

Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:

- zgłoszenia można dokonać osobiście lub wypełniając formularz zgłoszeniowy

- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:

- liczba godzin: 20

- tryb: weekendowy/wieczorowy

- miejsce: Malbork

Koszt: 600 zł

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki