MS word - poziom zaawansowany

MS word - poziom zaawansowany

MS Word - poziom zaawansowany

600 zł24 h

Uczelnia jest Centrum Egzaminacyjnym Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Po ukończeniu szkolenia możecie Państwo zdawać egzamin certyfikacyjny ECDL w naszej Uczelni.

Szczegółowe informacje dotyczące certyfikacji ECDL znajdują się na stronie www.ecdl.pl.

Program:

1. Formatowanie:

 • Tekst:
  • położenie obiektów graficznych (rysunek, obraz, wykres, diagram, tabela)
  • opcja Znajdź i zamień dla formatu czcionki, formatu akapitu, znaczników akapitu, dzielenia stron
  • opcja Wklej dla sformatowanego i niesformatowanego tekstu.
 • Akapity:
  • interlinie, parametry: co najmniej, dokładnie, wielokrotnie
  • parametry akapitów
  • modyfikacja numeracji w listach wielopoziomowych.
 • Style:
  • tworzenie, modyfikowanie i uaktualnianie stylów czcionek
  • tworzenie, modyfikowanie i uaktualnianie stylów akapitów.
 • Kolumny:
  • układ wielu kolumn, zmiana liczb i rozkładu kolumn
  • zmiana szerokości kolumn i odstępów między nimi, wstawianie i usuwanie linii pomiędzy kolumnami
  • wstawianie i usuwanie przerw pomiędzy kolumnami.
 • Tabele:
  • autoformatowanie tabel oraz różne style tabel
  • podział i scalanie komórek w tabeli
  • zmiana marginesów komórek, wyrównanie, kierunek tekstu
  • automatyczne wstawianie nagłówka tabeli na górze każdej strony
  • dzielenie wierszy pomiędzy stronami
  • sortowanie danych według wybranej kolumny lub kilku kolumn
  • zamiana tekstu na tabelę i odwrotnie.

2. Odwołania:

 • Przypisy końcowe i dolne, podpisy:
  • dodawanie podpisu powyżej lub poniżej obiektu graficznego, tabeli
  • etykiety podpisów
  • format numeracji podpisów
  • wstawianie, modyfikowanie przypisów
  • zmiana przypisów dolnych na końcowe i odwrotnie.
 • Spisy i indeksy:
  • spis treści
  • spis ilustracji
  • indeks: hasło główne i podrzędne
  • tworzenie i uaktualnianie indeksów opartych o oznaczone hasła indeksu.
 • Zakładki i odsyłacze:
  • zakładki
  • odsyłacze do elementów numerowanych, nagłówków, zakładek, równań i tabel
  • dodawanie odsyłaczy do indeksów.

3. Zwiększanie wydajności pracy:

 • Pola:
  • bloki konstrukcyjne (szybkie części): autor, nazwa pliku, ścieżka dostępu, rozmiar pliku, fill-in
  • funkcja Suma w tabeli
  • format numeracji pola
  • blokowanie, odblokowywanie i aktualizowanie pola.
 • Formularze i szablony:
  • tworzenie i modyfikacja formularzy przy użyciu dostępnych opcji: pole tekstowe, pole wyboru, rozwijalne menu
  • wstawianie testu pomocy do formularza
  • ochrona dokumentu
  • modyfikacja szablonów.
 • Korespondencja seryjna:
  • edycja i sortowanie listy adresatów
  • reguły: jeśli…to…inaczej…
  • łączenie dokumentów z listą odbiorców wg zadanych kryteriów.
 • Łączenie, linkowanie:
  • hiperłącza
  • łączenie danych z dokumentów oraz aplikacji i wyświetlanie ich jako jeden obiekt
  • aktualizowanie i usuwanie łączy
  • osadzanie danych w dokumencie jako obiekt
  • edycja i usuwanie osadzonych danych.
 • Automatyzacja:
  • automatyczne formatowanie tekstu
  • automatyczna korekta tekstu
  • autouzupełnianie
  • makra: zmiana ustawienia strony, wstawianie tabeli z powtarzającym się wierszem nagłówkowym, wstawianie bloków konstrukcyjnych do nagłówka i stopki dokumentu
  • przypisywanie makro do wskazanego obiektu.

4. Współpraca przy edycji:

 • Śledzenie i podgląd zmian:
  • śledzenie zmian w dokumencie używając odpowiedniego podglądu
  • akceptacja lub odrzucanie zmian w dokumencie
  • komentarze/notatki
  • porównywanie i łączenie dokumentów.
 • Dokument główny:
  • tworzenie dokumentu głównego z tytułów dokumentów podrzędnych
  • wstawianie i usuwanie dokumentów podrzędnych w dokumencie głównym
  • tworzenie konspektu do organizacji dokumentu: zwiń, rozwiń, przesuń w górę, przesuń w dół, zmień poziom.
 • Ochrona:
  • hasła zabezpieczające dokument
  • wprowadzanie zabezpieczeń w dokumencie umożliwiających tylko podgląd zmian oraz komentarzy.

5. Końcowa obróbka dokumentu:

 • Sekcje:
  • podział między sekcjami
  • orientacja stron, wyrównanie pionowe, ustawianie marginesów dla danej sekcji.
 • Ustawienia dokumentów:
  • nagłówki i stopki w sekcjach dokumentu, pierwsza strona, parzyste i nieparzyste strony
  • znaki wodne.

Cele:
Szkolenie ma na celu przypomnienie podstaw oraz zapoznanie się z zaawansowanymi opcjami MS Word – poprawnego formatowania dokumentów tekstowych do wykorzystania w różnych celach praktycznych (oferty, dyplomy, korespondencja seryjna i inne dokumenty używane w biurze).

Świadectwo kwalifikacyjne:
Zaświadczenie uczestnictwa w kursie wystawiane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji przy Wyższej Szkole Gospodarki.

Formalności i zgłoszenie:
- zgłoszenia można dokonać osobiście lub wypełniając formularz zgłoszeniowy
- podpisanie umowy o kurs.

Termin i miejsce:
- liczba godzin: 24
- tryb: weekendowy/wieczorowy
- miejsce: Malbork

Koszt: 600 zł

Aktualności

KONTAKT

Kolegium Nauk Stosowanych
ul. Sikorskiego 45
82- 200 Malbork
Tel. (055) 272 56 27
Tel. / fax (055) 272 21 97
dziekanatwsg@byd.pl

Newsletter

Bądź na bieżąco i otrzymuj najnowsze informacje

PARTNERZY WSPÓLNIE TWORZYMY JAKOŚĆ

 • Jabil
 • Otlewski
 • Forest
 • Meler
 • Lester Holding
 • Flex
 • Polski Cukier
 • Browar Gościszewo
 • Alma Color
 • ZGKiM
 • Prino-Plast
© 2024 Wyższa Szkoła Gospodarki